Energidirektörens emeritus tankeförsök

Evidensbaserad insikt hos verkställande direktörer i kommunala bolag är att inte tro att styrelseordföranden och kommunalråd står upp för fattade beslut, även om de varit delaktiga i eller haft full insikt i dem.

Hettar det till med offentliga ifrågasättanden gäller det att så snabbt som möjligt lägga rök, göra sig omedveten om saken och peka på verkställande direktören. En självklar del av anställningsvillkoren för en verkställande direktör i ett kommunalt bolag.

Det vet man och därför blir man inte förvånad. Det som är förargligt för mig är att Uddevalla Energis styrelseordförande i Bohusläningen låter förstå att hade jag inte redan slutat skulle jag fått sparken. Surt. Hade jag varit kvar skulle jag ha fått avgångsvederlag och inte behövt utnyttja pensionskapital och besparingar under ett par år.

13. jul, 2016