Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vänsterpartiet slussar skattemedel till utländska kommunistpartier, med våld och väpnad revolution på agendan. Efter Svenska Dagbladets avslöjande växer kritiken. Göterborgsposten kräver att systemet med att de politiska partierna får skattemedel till internationell verksamhet avskaffas. Lokaltidningen Bohusläningen med flera är starkt kritiska.

Vänsterpartiet tiger. Partiledaren Jonas Sjöstedt, som fösöker framstå som ordföranden utan rötter, tiger. Än en gång framkommer var vänsterpartiet ideologiskt hör hemma och har sina rötter.

Våra lokala vänsterpartister i Uddevalla arbetar hårt på att framstå som rotlösa och putsar ständigt på sin gullighetsimage. Skolade i den marxist-leninistiska andan har de en del att stå i.

23. jul, 2016