Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kan det misslyckade försöket till statskupp i Turkiet egentligen beskrivas som ett försök till motkupp? Den politiska situationen i Turkiet ger obehagliga associationer till 1930-talets Tyskland. Adolf Hitler hade kommit till makten genom demokratiska val 1932. I mars 1933 fattade den tyska riksdagen ett beslut, med stöd av fler partier än nazistpartiet, kallat "Ermächtigungsgesezt". Det gav Hitler oinskränkt makt att "häva folkets och rikets nöd".

Recip Erdogan, Turkiets president, har kommit till makten genom demokratiska val. Därefter har han inlett ett succesivt maktövertagande, en form av statskupp. Den misslyckade "motkuppen" den 15 juli var för Erdogan en skänk från ovan.

Nu genomförs omfattande utrensningar av domare, universitetsprefekter, lärare, officerare och andra statstjänstemän. Tiotusentals avskedas. På laglig grund? Naturligtvis inte. Till och med återinförande av retroaktivt dödsstraff förespråkas.

Turkiet går nu samma sorgliga öde till mötes som Ryssland. I värsta fall som mellankrigstidens Tyskland. Konsekvenserna förskräcker. EU behövs mer än någonsin.

24. jul, 2016