Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svenska kyrkans biskop i Stockholms stift, Eva Brunne, vill ta bort de kristna symbolerna från sjömanskyrkan i Frihamnen. Kristna symboler kan verka stötande, är hennes analys. Sjömanskyrkans föreståndare, som är kristen, har inte för avsikt att följa biskopens uppmaning.

1981 lämnade jag Svenska Kyrkan, Inte av skatteskäl utan därför att Svenska Kyrkan ersatt "frid på jorden" med det enklare pacifistiska budskapet "fred på jorden" i sina ansträngningar att motarbeta Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.

Det enda jag beklagar med att inte vara medlem i Svenska Kyrkan är att jag inte kan lämna den. En biskop som anser att kristna symboler är stötande! Besöker jag en moské (vilket jag har gjort) ska jag tydligen bli kränkt över att det finns muslimska symboler (vilket jag inte blev).

Är det ett krav för att bli biskop i Svenska Kyrkan att vara intelligensbefriad?

27. jul, 2016