Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Missuppfattning av ämnet" kallades underkända uppsatser i den gamla katederskolan, där vi lärde oss att läsa, skriva och räkna. Biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne, vill ta bort kristna symboler och märka ut riktningen mot Mecka i Stockholms sjömanskyrka.

Förväntan att imamer i Sveriges moskéer ska följa Brunnes exempel, ta bort muslimska symboler och märka ut riktningen mot Rom, lär nog komma på skam.

Svenska kyrkan har blivit ett dårhus.

30. jul, 2016