Energidirektörens emeritus tankeförsök

Omdömeslösa revisorer är uppenbarligen ett större problem än de sedan tidigare kända i Uddevalla kommun. Konungarikets tre riksrevisorer har förlorat trovärdigheten men avsätts inte då de, enligt riksdagens konstitutionsutskott, trots allt inte är kriminella.

Rikets minst 369 generaldirektörer (exakt antal är okänt) torde jubla. Vem behöver fortsättningsvis bry sig om anmärkningar från riksrevisorer utan trovärdighet?

Situationen är snarlik Rysslands i de olympiska spelen. Eventuella ryska medaljer har tillkommit genom statsstyrt fusk. Vilket värde har sådana medaljer?

Riksrevisorerna och internationella olympiska kommttén korrupta värden göder.

6. aug, 2016