Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevalla hembygdsförening har framfört högst berättigad kritik på årets nationaldagsfirande. Uddevalla kommun lyckades åstadkomma tidskollisioner, splittrat firande och besvikna föreningar.

Kommunen är dock nöjd med sitt tillkortakommande. Det är inte svårt att identifiera besparingsmöjligheter i den kommunala verksamheten.

De välvilliga är ovilliga. Välvilliga att ta in yttringar från andra kulturer och ovilliga att värna de svenska, som för många medborgare nog är meningen med nationaldagsfirande.

Årets almedagsvecka är ett tidens tecken. Sällan har frågan om vad som är svenska värderingar varit så aktuell. De väl- och ovillliga borde fundera på om valresultaten 2010 och 2014 har något med saken att göra.

6. aug, 2016