Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svenska kyrkan står inför ett teologiskt och moraliskt sammanbrott. Ärkebiskop Antje Jackelén vägrar konsekvent att stå upp för förföljda kristna och förmår inte ens att engagera sig när en katolsk församlingspräst mördas vid altaret i sin kyrka.

Tusentals kristna i vårt land ger uttryck för sin solidaritet med förföljda kristna världen över genom att bära ett halskors. Svenska kyrkans kommunikationschef kritiserar bärandet av kristna symboler. Uppmaningen att bära halskorset "känns uppviglande och okristlig" är hans åsikt.

När blev korset okristligt i Svenska kyrkans tro? Är det totalt hjärnsläpp som drabbat ärkebiskopen och hennes medarbetare?

Svenska kyrkans ärkebiskop anser att bärande av korset är okristligt. Man kan bli katolik för mindre.

8. aug, 2016