Energidirektörens emeritus tankeförsök

Flaggstängerna vid Lillesjöverket i Uddevalla togs ner sedan en av dem blåst ner. De kom aldrig upp igen.

Noterar att flaggstängerna vid Brattåsverket har tagits bort.

Positivt att skylten ännu inte tagits ner.

16. aug, 2016