Energidirektörens emeritus tankeförsök

Verkligheten är trist. Svenska kyrkan granskas på samma sätt om andra viktiga samhällsinstitutioner. Likt miljöpartiet, lika ovant vid granskning som Svenska kyrkan, går det inte bra.

Ärkebiskop Antje Jackelén, iförd det uppviglande och okristliga korset, anser att kyrkan är utsatt för ett mediedrev. Sådana brukar vanligtvis uppstå när medierna tror sig ha funnit oegentligheter. För Svenska kyrkan kan några församlingars yviga rese- och representationsvanor förvisso platsa som drevobjekt.

Det viktigaste är dock inget drev. En biskop i Svenska kyrka som vill avlägsna kristna symboler i kyrkan och i stället måla riktningen mot Mecka, synen på korset som uppviglande och okristligt, okunniga och enfaldiga krav på bojkott av Mellanösterns enda demokrati Israel, kritik mot globaliseringen som lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom och så vidare...

Listan är besvärande. Välkommen till verkligheten, Svenska kyrkan. Kanske dags att återvända till evangeliet? När Hon gör det återvänder jag. Min kristna tro har jag inte övergivit. Däremot förtroendet för Svenska kyrkan.

23. aug, 2016