Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det sprack. Avskaffandet av värnplikten 2010 blev, som väntat, ett misslyckande. Försvarsmakten klarar inte av sin personalförsörjning, trots omfattande reklamkampanjer.

Det lockar inte att för en usel lön, mellan några spännande missioner, sparka kottar på kaserngården och erlägga "marknadsmässig" betalning för att på i en kasern och utfodringen på militärrestaurangen.


Nu föreslås att värnplikten skall återinföras. Det är förmodligen den enda möjligheten för försvarsmakten att klara personalförsörjningen.

Sent skall syndaren vakna.

1. sep, 2016