Energidirektörens emeritus tankeförsök

Unga vuxna män, som utger sig vara barn, bor på HVB-hem och utsätter ensamkommande barn för svåra övergrepp. "Barn" begår grova våldtäkter och undgår straff därför att någon åldersbestämning inte gjorts.

Uppdrag Granskning i Svt rapporterar om skrämmande konsekvenser för barn och våldtäktsoffer av barnläkarföreningens agerande. Föreningen, i samarbete med Rädda Barnen, har motsatt sig åldersbestämning av ensamkommande unga, vägrat utföra sådana och i praktiken skaffat sig veto på grund av rättsväsendets vanliga flathet.

Barnläkarföreningen, Rädda Barnen och andra goda, ömkande och välmenande organisationer, motarbetar sina egna intressen. Opinionen slår, visserligen sent men dock, tillbaka. Trovärdigheten är förbrukad. Nu skärps reglerna, till glädje för dem med normalt rättsmedvetande.

Endast Sverige Svenska Barnläkarföreningen har.

1. sep, 2016