Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ärkebiskop Antje Jackelén beskriver i en välskriven debattartikel i Svenska Dagbladet de hatfulla och omdömeslösa utfall hon utsatts för den senaste tiden. I alla avseenden kan man inte annat än dela hennes uppfattning om nivån i sociala medier.

Det tråkiga är att hon sorgfälligt undviker att kommentera bakgrunden till den kritik som riktats mot henne. Kritik mot undfallenhet mot islamismen, ovilja att stå upp för förföljda kristna i Mellanöstern, inget uttalande när en katolsk präst mördas i sin församlingskyrka och tystnad när hennes kommunikationschef, tillika präst i Svenska Kyrkan, kallar bärandet av korset för "uppviglande och okristligt".

Det handlar om avsaknad av ledarskap. Ärkebiskop Jackelén har hittills inte visat något tecken på att besitta sådant. "Chef skall finnas där avgörande sökes", lärdes ut en gång i tiden. Sannolikt fortfarande rätt.

4. sep, 2016