Energidirektörens emeritus tankeförsök

I vår moraliska gemenskap ingår både rättigheter och skyldigheter; som att inte elda upp grannens bil. Ann Heberleins krönika i senaste numret av tidskriften Fokus är klartänkt och slående.

Bilbrännarnas beteende förklaras av allehanda förstågsigpåare. Ingen lyssnar på ungdomarna. Därför bränner de grannens bil. En tidigare kriminell i Malmö förklarar att "kärleken tagits ifrån honom" och att han därför slog sig in på bilbrännarbanan.

Heberleins "anspråkslösa teori" är skam. Inte bilbrännarnas utan vår, vi som är så pass välanpassade att vi inte tänder eld på grannens bil för att "ingen lyssnar på oss" eller för att vi har tråkigt. Det är opassande att klandra dem som befinner sig i utanförskap, tycks vara tanken.

Heberlein konstaterar att det är ett dåraktigt sätt att resonera. Var och en har ansvar för sina egna handlingar och de flesta som bor i utanförskapsområden är inte kriminella eller eldar upp grannens bil.

6. sep, 2016