Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vänersborgs kommun plundrar invånare och besökare genom att utfärda parkeringsböter på platser där bilisterna inte har en rimlig chans att göra rätt för sig. Det går helt enkelt inte att förstå vad som gäller.

Kalla Fakta i TV 4 rapporterar att 40 procent av de som klagar får rätt. De flesta orkar dock inte klaga och kommunen kasserar in.

Självklart är sådant ovärdigt beteende främmande för gatu- och parkavdelningen i Uddevalla kommun. De avgifter som inkasseras är ointressanta (fast viktiga för ekonomin). De som klagar har helt enkelt inte förstått. Här är vi ju så mycket bättre

7. sep, 2016