Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hur vi uppträder mot och behandlar varandra ingår i de sociala normer som formar vårt samhälle. De är inte endast i den omfattning det handlar om brott något som riksdagen skall reglera.

Jag delar statsminister Stefan Löfvens (S) åsikt att i Sverige hälsar vi genom att ta i hand. De som av skilda skäl vägrar att göra det kan naturligtvis inte tvingas till det. Då får dessa personer i stället ta konsekvenserna av sitt ställningstagande och inse att de inte kan ifrågakomma för offentliga tjänster och publika uppgifter i näringslivet.

Liberala kvinnoförbundet kräver offentliga riktlinjer för hälsning. Föga liberalt. Den enskilde avgör själv och får ta konsekvenserna av sitt ställningstagande. Diskrimineringsombudsmannen ska inte befatta sig med denna typ av anmälningar.

Trollhättans stad borde skämmas och be en tidigare medarbetare om ursäkt.

9. sep, 2016