Energidirektörens emeritus tankeförsök

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU, i Stockholm inbjuder till ett seminarium där svarta inte får delta. De kommer att avvisas vid dörren om de försöker komma in.

Det ett brott mot svensk lag. Har det socialdemokratiska partiet tagit avstånd?

10. sep, 2016