Energidirektörens emeritus tankeförsök

Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsdirektör har skrivit på ett avtal där landstinget åtager sig att tala väl om leverantören OneMed, som tar 6 000 kronor för ett par strumpor.

På ett år kommer landstinget att förbruka fem års budgeterade medel för förbrukningsmaterial. Landstinget har, efter att de absurda kostnaderna avslöjats, förbundit sig att lämna positiva referenser om leverantören.

Ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Lena Mikko (S), argumenterar för att stora regioner är nödvändiga och effektivare. Varför inte framhålla Stockholms läns landsting, ett av de största, som ett gott exempel på kostnadsmedvetande och effektivitet?

11. sep, 2016