Energidirektörens emeritus tankeförsök

35 000 personer, som efter domstolsprövning saknar rätt att stanna i Sverige, gömmer sig, enligt uppgifter i Svt. Inrikesminister Anders Ygeman (S) framhåller att dessa personer ska utvisas. En diakon i Svenska Kyrkan anser att kyrkan står över svensk rätt och medverkar därför till att gömma dem som skall utvisas.

De som gömmer sig har, efter de nya moderaternas och miljöpartiets uppgörelse under förra mandatperioden, rätt till sjukvård och skolgång.

Ett förutseende beslut. Nu kan polisen genom att punktbevaka sjukhus och skolor hitta de gömda och utvisa dem.

Konungariket Sverige är ett under av tydlighet.

23. sep, 2016