Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kjell Albin Abrahamson har gått bort. En bildad utrikeskorrespondent och övertygad demokrat med tydligt avståndstagande från kommunismen. Efter decennier i det gamla östblocket visste han vad kommunsimen stod för.

Har sett en 45 minuter lång intervju med honom på Länstidningens i Östersund nätsida, gjord i juli förra året. Våra inhemska "vänsterintellektuella" ger han inte mycket för.

Avslutningen på intervjun är lysande. "Man måste vara optimist. Man måste tro på framtiden. Det kommer alltid att finnas dumhuvuden. Det gäller bara att se till att de inte får dominera."

24. sep, 2016