Energidirektörens emeritus tankeförsök

Betalningsanmärkningar bör undvikas. Sådana sänker kreditvärdigheten och leder till problem. Alltså lärde vi oss att betala räkningarna.

Finansminister Magdalena Andersson (S) introducerar nu en annan princip i form av ett egenartat ackord. Under stort spektakel lanserar hon i statsbudgeten en satsning på tio välfärdsmiljarder till kommunerna.

Problemet är att staten är skyldig kommunerna 20 miljarder kronor. Vi som är lärda att betala våra skulder behöver tydligen en socialdemokratisk ekonomikurs.

Man ska inte betala mer än hälften.

25. sep, 2016