Energidirektörens emeritus tankeförsök

En riktig journalist som trots flera försök aldrig kom in på journalisthögskolan. En hederlig journalist, besjälad av sitt uppdrag att berätta sanningen. Det gjorde honom obekväm, inte minst i de politiskt korrekta vänstersympatiserande kollegornas ögon.

Kommunismen har mördat fyra gånger fler människor än nazismen. Kommunism och nazism är avskyvärda ideologier. Trots det gullar vi i Sverige med förklädda kommunister i form av, nu senast, Schyman, Ohly och Sjöstedt.

Kjell Albin Abrahamsons "Låt mig städa klart" (titeln hämtad från hans mors kommentar som hotellstäderska) är en lysande uppgörelse med våra hemvävda kommunister.

Kjell Albin Abrahamson saknas oss.

26. sep, 2016