Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den okontrollerade massinvandringen till Sverige för ett år sedan ledde till att regeringen tvingade kommunerna att desperat leta efter boenden. Kosta vad det kosta ville.

Nu står kommunerna med kostnader för boenden som inte längre behövs. Enligt uppgifter i Dagens Nyheter uppgår kostnaderna för outnyttjade boenden till 2,5 miljoner kronor per dag.

Statsrådet Ylva Johanssons (S) råd till kommunerna, som I vanlig ordning sitter med Svarte Petter, är att omförhandla avtalen. Vilka skäl har kommunerna att anföra för att häva avtalen? Vilka skäl har uthyrarna att gå med på att häva avtalen?

En av principerna i den romerska rätten, som är rättssamhällets grund, är "pacta sund servanda". Avtal skall hållas.

Sveriges sämsta regering i modern tid vältrar över konsekvenserna av sina egna tillkortakommanden på kommunerna.

2. okt, 2016