Energidirektörens emeritus tankeförsök

Socialchefen i Lund, i likhet med ett antal kollegor i andra kommuner, förbereder nu välkomnandet av hemvändande IS-krigare när IS drivs ut ur Mosel.

Personer, som begått bestialiska brott, bränt människor i burar, halshuggit, utnyttjat tillfångatagna kvinnor som sexslavar och våldtagit även spädbarn, bara för att nämna några av grymheterna, skall nu "återanpassas" till samhället av välvilliga socialchefer.

Förtur till bostäder i den akuta bostadsbristens Sverige, skuldsanering, förtur till arbete. Man tar sig för pannan. Tar stolligheterna aldrig slut?

Bostad bör dock ordnas. I en cell på livstid.

19. okt, 2016