Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den svenska lärarkåren anser sig generellt underbetald. Ser man till vad den levererar skulle man kunna hävda att den är överbetald. Eller uttryckt på ett mildare sätt, lärarkåren har marknadslön. Usla skolresultat leder till usel lön.

Den intressanta aspekten är kausaliteten. År låg lön en följd av dåliga resultat eller är dåliga resultat en följd av låg lön?

Den särskilda satsning som nu görs på att premiera duktiga lärare möter motstånd i lärarkåren. Att ge duktiga lärare ett ordentligt lönelyft skapar dålig stämning i kollegiet, säger en tillfrågad lärare till Svt Rapport. Lösningen är att ge alla, även de sämsta, en rejäl löneökning.

Rättvisa, enligt lärarkåren, är att de bästa inte ska få betalt för sin prestation utan att alla, även de sämsta, ska få bättre betalt för att inte göra sitt jobb. Föga övertygande inställning.

21. okt, 2016