Energidirektörens emeritus tankeförsök

En intressant reaktion på mitt inlägg om lärarlöner är det traditionella angreppet på odugliga och överbetalda politiker.

Jag är fritidspolitiker. Att jag är oduglig är jag övertygad om att det finns medborgare som anser. Det finns också andra, att döma av personkryssen i valet.

Huruvida jag som fritidspolitiker i Uddevalla är överbetald överlåter jag åt andra att avgöra. Arvodet för mina uppdrag som kommunfullmäktig och ledamot av samhällsbyggnadsnämnden, inläsning av handlingar, deltagande i gruppmöten mm uppgår till strax under 100 kronor före skatt per timme. För uppdraget i Gustafsbergsstiftelsen är arvodet 0 kronor per timme.

En undersköterska har 110 - 120 kronor i grundlön, en byggnadsarbetare 143 kronor enligt de uppgifter jag hittat på fackförbundens hemsidor.

För förebyggande av missförstånd. Jag har inga krav på högre arvode. För min del är de helt i sin ordning. Det är inte arvodena som är drivkraften för mitt politiska engagemang.

22. okt, 2016