Energidirektörens emeritus tankeförsök

Påven Franciskus kommer på måndag till Sverige för att markera ekumeniskt samförstånd mellan den katolska och den lutherska kyrkan, nästan 500 år efter reformationen, den katolska kyrkans största motgång.

I svenska medier uppmärksammas besöket stort, till mångas förvåning. Trosfrågor brukar ju inte anses tillhöra allmänintresset.

I Svt Agenda diskuteras påvens roll. Ärkebiskop Antje Jackelén förväntas svara på frågor om katolska kyrkans syn på kvinnliga präster, aborter, preventivmedel och homosexualitet. Utgångspunkten är ett ifrågasättande av hur radikal den populäre påven verkligen är.

Det förefaller vara nödvändigt att påminna om att påven är katolik.

31. okt, 2016