Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kvinnliga präster i katolska kyrkan är inte aktuellt. Frågan är avgjord genom det ställningstagande påven Johannes Paulus II gjort och kommer inte att prövas på nytt.

Påven Franciskus I är tydlig under den presskonferens han håller i planet på väg tillbaka till Rom.

Sveriges Television gör påvens besked till toppnyhet. Någon större "icke-nyhet" än denna går dock knappast att föreställa sig. Katolska kyrkan har aldrig visat benägenhet att ta hänsyn till de beslut som de politiskt valda svenska kyrkomötena fattar. Förargligt.

Katolska kyrkan i Sverige växer, inte enbart på grund av invandring. Svenska kyrkan krymper.

2. nov, 2016