Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det verkar vara något fel med demokratin. Folken röstar ju fel. Brexit i Storbritannien och Trump i USA. Nästa år kan vi få se Marine le Pen från Nationella Fronten som Frankrikes president. I Nederländerna och Tyskland, som båda har val nästa år, rycker nationalistiska, EU- och invandrarfientliga partier fram.

"Vi måste ta kritiken på allvar", säger ansvariga politiker. Hur missnöjet med eliten, invandrarmotståndet och rädslan för att bli förlorare på globaliseringen ska hanteras har dock inte redovisats.

I Sverige tycks sverigedemokrater kunna bete sig på det vämjeligaste sätt utan att det påverkar deras opinionsstöd negativt. Snarare tvärtom. Likheten med Trump går inte att bortse ifrån.

Inte blir det bättre av att Sveriges sämsta regering i modern tid möts av en opposition som inte vill regera. Genusdagis och politiskt korrekta muséer förefaller vara viktiga sakpolitiska frågor. Vad återstår att rösta på 2018?

10. nov, 2016