Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det går inte bra för moderaterna.

I Svenska Dagbladet frågar ledarkrönikören Thomas Gür hur den moral ser ut hos moderaterna, som driver politik som skulle kunna stoppa kommunisterna, men i stället kräver att de ska få ökat inflytande.

Tidningens politiske kommentator Göran Eriksson undrar, i likhet med alla anständiga personer, vilken kultur som råder i moderaternas partikansli, när medarbetare kallar ett statsråd för hora och kollegorna flabbar med.

I Uddevalla kan vi dock vara lugna. Där ägnar sig moderaterna åt att i feministisk anda kräva att kommunens tjänstemän skall kallas för tjänstepersoner. Tämligen ofarligt och definitivt enfaldigt.

20. nov, 2016