Energidirektörens emeritus tankeförsök

I politiken följer motgångar på framgångar och tvärtom.

På det globala planet är brexit och det amerikanska presidentvalet dystra företeelser.

På det nationella planet är miljöpartiets sammanbrott med fullskaligt inbördeskrig uppmuntrande. Egna framgångar är alltid glädjande men andras motgångar är heller inte att förakta.

Den fullbordade framgången, som dessvärre lyser med sin frånvaro, skulle inträffa om Alliansen ville regera. Det vill den inte. Ska bli intressant att se hur den har tänkt sig förklara för väljarna varför de ska rösta på den 2018.

25. nov, 2016