Energidirektörens emeritus tankeförsök

För att få tilldelning i offentliga upphandlingar hade Sveriges sämsta regering i modern tid tänkt sig att lagstifta om krav på kollektivavtal. Det sprack. Riksdagen sade nej. Fattas bara.

I ett rättssamhälle råder avtalsfrihet. Det är olagligt att tvinga någon att ingå avtal, till exempel genom hot. Nu hade den rödgröna regeringen tänkt sig att runda ett av rättssamhällets fundament genom att införa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Fackens krav är oanständiga och motbjudande. Småföretag runt om i vårt land, utan kollektivavtal därför att varken arbetsgivaren eller arbetstagarna vill ha det, skulle utestängas från offentliga upphandlingar.

Fackens arrogans och maktfullkomlighet förnekar sig aldrig. Till och med regeringen Löfven borde inse att ett rättssamhälle inte kan bygga på rättslöshet.

1. dec, 2016