Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverige har brist på arbetskraft och behöver 60 000 utbildade arbetskraftinvandrare under de kommande åren. Den analysen gör arbetsmarknadsverkets generaldirektör Michael Öberg i Svt Rapport.

Han har säkert rätt. Desto märkligare blir då Sveriges agerande.

Invandrare som jobbar och försörjer sig utvisas på grund av att deras jobb inte utlysts formellt korrekt eller att de har haft hundra kronor för låg lön.

Låg- och outbildade invandrare, som aldrig kommer att ha en chans på arbetsmarknaden, beviljas uppehållstillstånd.

Varför utvisar vi människor som försörjer sig med hederligt arbete?

5. dec, 2016