Energidirektörens emeritus tankeförsök

Säg den elnätsreglering som varar. För 20 år sedan omreglerades elmarknaden. Energipriset konkurrensutsattes, transportkostnaden - elnätet - reglerades och blev föremål för tillsyn.

Elnätsavgifterna skall vara skäliga och bygga på saklig grund, slog riksdagen fast. Därefter har vi, trots att endast 20 år gått, haft oräkneliga utredningar och varianter av regleringsmodeller.

Nu senast den så kallade nätnyttomodellen, som innebär att elnätsföretagen i förväg tilldelas en intäktsram. Modellen ger elnäten nödvändiga intäkter för att klara underhåll och förnyelse.

Energimarknadsinspektionen underkänner behoven av underhåll och förnyelse. Likaså intresseorganisationer som villaägarna. Energiminister Ibrahim Baylan (S) går nu ut och kommenterar de domar, som avvisar energimarknadsinspektionens överklaganden av energiföretagens intäktsramar.

Regleringsmodellen, som möjliggör nödvändigt underhåll och förnyelse, kan inte accepteras och måste ändras, anser ministern.

Så nu skall elnäten, på samma sätt som järnvägen och hyresbostäderna, få förfalla. Kortsiktiga segrar för särintressen. Förfall för infrastrukturen.

16. dec, 2016