Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statsminister Stefan Löfven (S) öppnar för ett tiggeriförbud. I likhet med sin närmaste partiföreträdare Göran Persson (S) anser han att knöböjande människor med en pappmugg i handen är ovärdigt vårt samhälle.

Omedelbart infinner sig kritiken. Ett tiggeriförbud är inte lösningen på fattigdom, hävdas det. Sant. Men det är inte tiggeri heller.

Vad som krävs är kraftfulla åtgärder i de EU-länder som tiggarna kommer ifrån. Där kan vi seriöst arbeta med att komma till rätta med fattigdomen.

Tiggarna utanför våra butiker, i Stockholms tunnelbana och andra offentliga platser får in allt mindre i sina muggar. Misstankar om organiserad verksamhet sprider sig. Allmänhetens missnöje tilltar, vilket får politiska konsekvenser. Detta är ohållbart.

Problem måste, och kan, lösas där fattigdomen finns.

19. dec, 2016