Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hur kunde det bli på detta viset? I tidskriften Fokus nr 47 har Staffan Werme, redaktör för Frisinnad Tidskrift, tidigare styrelseledamot i Folkpartiet och mångårig kommunpolitiker i Örebro, en intressant analys.

. . . "Det går att vara för en traditionell syn på äktenskapet, på familj och kön, utan att vara homofob. Etiska och moraliska värderingar behöver inte utmynna i att man inte respekterar den andre.

Det går att mena att kristendomens dogmer är överlägsna islams, utan att bli islamofob. Religionsfrihet innebär oftast för den troende att man visar respekt för andras trosuppfattning, oavsett om den är ateistisk eller teocentrisk.

Det går att vara för både reglerad invandring och globalt ansvar för att ge de fattigaste möjlighet att resa sig ur sin fattigdom.

Det går att vara för ett starkt skydd för minoriteter och samtidigt anse att såväl identitetspolitik och rasifiering som approprieringsdiskussioner är kontraproduktiva."

Werme konstaterar att i svensk politik är partierna uppdelade i sju mot ett i frågor som handlar om normer. "Det finns etiska, moraliska och normativa uppfattningar som inte behöver beskrivas som ett sjukdomstillstånd, en fobi."

Förvånad över att väljarna röstar fel? Någon?

God jul och ett gott nytt år! Det goda nya året känns mer angeläget än på länge.

25. dec, 2016