Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kostnaden för inhyrd vårdpersonal har ökat med 500 miljoner kronor i år, trots landstingens ambition att sänka den, rapporterar Svt Rapport.

Landstingsstyrelsens i Västernorrland ordförande (S) har lösningen. Stäng vårdcentraler, så minskar personalbehovet. Förbud mot privata vårdföretag fullbordar föraktet för de vårdbehövande.

Ett alternativ skulle ju kunna vara att regioner och landsting för en personalpolitik som gör att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor vill jobba hos dem. Då blir rimligen bemanningsföretagen mindre intressanta.

Är problemet överskott på region- och landstingsråd och underskott på vårdpersonal?

27. dec, 2016