Energidirektörens emeritus tankeförsök

Öldrickarna har tagit över tidningsrummet. Biblioteket är ett nedskräpat lekland med alkoholrättigheter, där klottrare, vindrickare och allmänt stökiga typer tagit över och skrämt bort dem som försökte studera eller koncentrera sig på tidningsläsning. Så beskriver en bibliotekarie sin vardag i Dalarnas Tidning, refererad i ICA-kuriren.

Förre generalsekreteraren för Svensk Biblioteksförening förklarade problemet med den "tysthetsnorm" som ansetts råda på svenska bibliotek (sic!). Han är numera bibliotekschef i Västerås.

Kulturförvaltningsdirektören i Västerås framhåller att "det är klart att vi säger åt dem som stör att så här kan vi inte hålla på, och så blir det diskussioner om det. --- Det handlar om normer, relationer och läsfrämjande åtgärder, ett arbete som måste påbörjas tidigt i skolorna."

Imponerande handlingskraft. Alternativt skulle kulturförvaltningsdirektören ju kunna överväga att låta kasta ut ordningsstörarna, om så erfordras med ordningsmaktens hjälp, och återupprätta det lugn och den läsro som borde vara ett av bibliotekens kärnvärden.

Klarar, eller vill, inte kommunerna det finns en betydande besparingspotential. Lägg ner de kommunala missbruks- och ligistkvartar som går under benämningen bibliotek. En mer misslyckad kommunal "kulturpolitik" torde knappast finnas.

30. dec, 2016