Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statsminister Stefan Löfvens (S) presentation av regeringens "nya" försvarsstrategi vid Folk och Försvars årliga konferens i Sälen innehöll en klarsynt säkerhetspolitisk analys och en undermålig konsekvensbeskrivning.

Klarsynt när det gäller hoten, undermålig när det gäller vad Sverige ska göra. Ökade hot i form av dataintrång och militär aktivitet skall mötas av ingenting.

Försvarsresurser och natomedlemskap förbigås. Argumentet "natomedlemskap är inte aktuellt därför att Sverige är alliansfritt" lämnar en del övrigt att önska vad gäller intellektuell höjd.

8. jan, 2017