Energidirektörens emeritus tankeförsök

Staten kräver att kommunerna ordnar bostäder åt de migranter som fått uppehållstillstånd. Staten hotar de kommuner som inte fixar det med dryga viten. Staten stoppar de kommuner som försöker fixa det, nu senast Kungsbacka.

Staten upphäver kommunens bygglov för akuta modulbostäder. Är det en ny verksamhetsidé statsförvaltningen infört? Kräv, hota, stoppa, inkassera.

13. jan, 2017