Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den ständige bortförklararen, professorn emeritus i kriminologi Jerzy Sarnecki, motsätter sig att den offentliga statistiken skall redovisa ursprung för de som begår brott. Senast tillgänglig statistik är elva år gammal.

Skälen till motståndet är något oklara, men i Svt Agenda förefaller oron för att statistiken kan få negativa konsekvenser för synen på invandring och integration vara betydande.

Sverigedemokraternas Mattias Karlsson hävdar att kunskap inte kan vara något problem. Svårt att hävda något annat.

Ännu ett trist exempel på hur de etablerade debattörerna förstärker bilden av att sverigedemokraterna är de enda sanningssägarna. Det är befängt att betrakta fakta som ett problem. Låt oss ta del av fakta innan vi drar slutsatser.

15. jan, 2017