Energidirektörens emeritus tankeförsök

Äntligen visar moderatledaren Anna Kinberg Batra att hon vill regera. En bekännelse under galgen. Hon föreslår att alliansen lägger en gemensam budget före 2018. Nu har även hon insett att det är allianspartiernas uppgift att föra den politik väljarna röstade på.

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor delar uppfattningen. Centerns Annie Lööf blandar in världsoron och blivande presidenten Trump som skäl för att avstå från att driva sin egen politik. Av liberalernas Jan Björklund förväntas en trovärdig förklaring.

Socialdemokraterna gnuggar händerna av förtjusning över alliansens vankelmod. Vänsterpartiet rasar över att deras extremistkamrater på motsatta sidan kan få samma inflytande som det har nu.

I längden är det omöjligt att bortse från att en femtedel av väljarna finns.

19. jan, 2017