Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverigedemokraterna är det parti de sju andra tvingas förhålla sig till. Sverigedemokraterna ogillas av alla. Ingen säger sig vilja ha med dem att göra. Det har dock inte hindrat varken socialdemokraterna eller alliansen att utnyttja dem när det passar.

Alliansen är i upplösning, om man ska tro rapporteringen i nyhetsmedier. Efter moderaternas utspel om att regera med stöd, passivt eller aktivt, från sverigedemokraterna, tar C, L och KD med varierande amplitud avstånd.

Gott så. Då kan vi väl förvänta oss en plan för hur Sverige ska bli av med den sämsta regeringen i modern tid utan sverigedemokraterna. Det har väljarna rätt att kräva. Dagdrömmar om en alliansregering med egen majoritet saknar trovärdighet.

24. jan, 2017