Energidirektörens emeritus tankeförsök

För en tid sedan kunde man i Bohusläningen läsa ett reportage från en gymnasieklass i Uddevalla. Under höstterminen har några elever omöjliggjort undervisning, hotat och misshandlat andra elever och lärare.

Vid vårterminens start har några elever bytt skola för att få undervisning och av de störande eleverna är ett par kvar, däribland den svåraste. Läget har urartat, skyddsombudet kallas in, bedömer att situationen är akut och kräver att den störande eleven stängs av.

Uddevalla kommuns gymnasiechef vet dock bättre. Han anser att avstängning inte är lämplig utan skolan skall arbeta med långsiktigt förebyggande åtgärder. Vilka förebyggande åtgärder han vidtagit under hela höstterminen framgår inte.

Under tiden de långsikigt förebyggande åtgärderna planeras hotas och misshandlas lärare och elever. Ordnad undervisning är i praktiken omöjlig.

Endast Sverige svenska skolchefer har. Hoppet står till att det visar sig vara sant att man inte ska tro på allt som står i tidningen - fast i det här fallet är det hoppet svagt.

24. jan, 2017