Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hultsfreds kommun har gett upp, skriver tidningen Dagens Samhälle (19 januari). "Situationen är värre än under flyktingkrisen 2015", säger socialnämndens ordförande (C). Kommunen har 14 000 invånare och har tagit emot 600 nyanlända på ett år.

Efter hård belastning på socialtjänsten, förskolan och skolan beslutade kommunens krisledningsnämnd att stoppa nybesök i socialtjänsten. Nyanlända, som väljer att flytta till kommunen enligt lagen om eget boende, får inget försörjningsstöd.

"Vi bryter mot många lagar som det är nu", konstaterar socialnämndens ordförande. "Vad vi än gör bryter vi mot någon lagstiftning."

Kan sådant lagtrots tolereras? Riksdagen måste omedelbart stifta en lag som förbjuder kommuner att bryta mot stiftade lagar.

24. jan, 2017