Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är väl bara moderater, miljöpartister och kommunister som kan komma på den befängda idéen att människor som saknar uppehållstillstånd i Sverige har rätt till försörjningsstöd, skolgång och sjukvård.

Widar Andersson (S), Folkbladet i Norrköping, konstaterar att den politiska uppgörelsen mellan moderaterna och miljöpartiet om migrationspolitiken ger alla miljarder fattiga människor i världen rätt till socialbidrag ("försörjningsstöd") i Sverige.

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt (M) konstaterade, efter en flygtur, att det finns gott om plats i Sverige. Förvisso sant. Men problemet är inte platsbrist utan att det inte finns arbete för tiotusentals outbildade, inte bostäder, en sjukvård som går på knäna, äldreomsorg som sviktar, allt fler laglösa subsamhällen och ett rättsväsende som havererat. Samhällskontraktet är på väg att upplösas.

Mot dessa tillkortakommanden hjälper inte god vilja. Vad kommer att hända i valet 2018?

3. feb, 2017