Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Uddevalla kommun gäller av kommunfullmäktige fattade beslut för alla, utom för de politiska partierna själva.

Kommunallagen medger att kommunen lämnar partistöd. Kommunfullmäktige i Uddevalla beslutade i december 2014 vad som gäller för att partierna skall få partistöd. Senast den sista juni skall en redovisning lämnas, av vilken det skall framgå att partistödet använts till de ändamål som kommunallagen anger. Till redovisningen skall ett granskningsintyg fogas.

Kommunfullmäktige kräver att redovisning lämnas i rätt tid. Annars får partierna inget partistöd för kommande år.

Den sista juni 2016 hade samtliga partier, utom vänsterpartiet, inlämnat den föreskrivna redovisningen. Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen var därför, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, att vänsterpartiet inte ska få något partistöd 2017.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen tyckte dock synd om sina kompisar och ansåg att man kan strunta i kommunfullmäktiges beslut. Socialdemokraterna drev därför igenom att vänsterpartiet ska få partistöd, trots att det inte uppfyller kraven.

Ärendet hamnar nu på kommunfullmäktiges bord. Fullmäktige kan givetvis ändra sig och införa andra regler än de nu gällande. Den rödgröna majoritetens förslag är dock inte att fullmäktige ska ändra reglerna utan i stället bortse ifrån dem.

Hade socialdemokraterna varit lika benägna att strunta i fullmäktigebeslut om det varit sverigedemokraterna som inte uppfyllde kraven?

Alla är vi lika, vissa mera lika än andra i Uddevalla. En partikollega och jag har därför begärt att förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut.

5. feb, 2017