Energidirektörens emeritus tankeförsök

Alliansens framgång 2006 förklaras av en trovärdig syn på behovet av att få politisk makt för att genomföra nödvändiga förändringar. De borgerliga partierna har inte identisk ideologisk grund men en gemensam syn på grundläggande principer för samhällets fortbestånd.

Jonas Sjöstedt, kommunisterna, och Lars Stjernkvist, socialdemokratiskt kommunalråd och tidigare partisekreterare, debatterar i Svt Agenda vinster i välfärden. Sjöstedt, verklighetsfrämmande kommunist, talar om vinstförbud. Stjernkvist, nu praktisk kommunalpolitiker, talar om behoven av alternativ för att klara behoven.

Hur ser svensk politik ut efter valet 2018? Centerpartiets Annie Lööf lever högt i opinionen på att förespråka en alliansregering utan beroende av stöd från sverigedemokraterna. Bra idé, men realistisk?

Alla partier har under de senaste två mandatperioderna utnyttjat stöd från sverigedemokraterna. Att, likt Cervantes och Pancho Villa, förespråka något som saknar verklighetsförankring, övertygar inte. Att, likt Hillary Clinton, ignorera de "beklansvärda" straffar sig.

Alliansen bildades som en maktkoalition. Hur fungerar den i en annan politisk värld? Verkligheten är besvärande.

5. feb, 2017