Energidirektörens emeritus tankeförsök

Är det ett problem att besökare i Uddevalla simhall inte tvättar sig innan de går i bassängen? Kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) svarar i kommunfullmäktige på en interpellation. Hon motsätter sig kontrollanter men visar sig ända veta vilka besökare det är som inte tvättar sig.

Det är ett problem att besökare inte tvättar sig men det är inget problem att de inte tvättar sig, konstaterar nämndens ordförande, då det vatten, som de otvättade plaskat i, visar sig vara renare är det oplaskade vatten som bassängen fyllts med. Se där en lösning på hygienproblemen i simhallen.

Kommunfullmäktige fokuserar.

9. feb, 2017