Energidirektörens emeritus tankeförsök

När kommunfullmäktige i april 2016 beslutade att placera Uddevallas nya simhall vid sidan av det befintliga var förutsättningen att den gamla simhallen skulle vara i bruk tills den nya var klar.

Den oro som framfördes över att den gamla simhallen skulle stängas under byggtiden avfärdades av kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) som desinformation. Han kritiserade de lokalpolitiker som undrade över risken för stängning av den gamla simhallen för att sprida ogrundad oro och för att agera oansvarigt.

Vid dagens sammanträde beslutar fullmäktige att påbörja arbetet med en ny simhall och att stänga och riva den gamla. Rivningsbeslutet tas utan att det finns en plan för hur behoven av en simhall ska tillgodoses under byggtiden. Så var det med den "desinformationen".

Stängnings- och rivningsbeslutet kanske är ett exempel på socialdemokraternas version av "alternativa fakta". Den gamla simhallen är öppen fast den rivits.

9. feb, 2017